Retur av varer

Alle forsendelser skal være pakket i originalforpakning, kopi av faktura og/eller ordrebekreftelse/følgeseddel MA være vedlagt. Returer må skje innen 14 dager fra fakturadato.

Retur av produkter, med fakturadato eldre enn 14 dager, vil bli belastet med et returgebyr på inntil 25 %. Returer eldre enn 2 måneder vil bli belastet med returgebyr på inntil 50 %. Returer eldre enn 4 måneder vil ikke bli kreditert. Frakt på retur betales av avsender, hvis ikke annet er avtalt forhånd. Varer som er gått ut av katalog blir ikke behandlet uansett fakturadato.

Bearbeidede produkter godkjennes ikke som retur. All retur som ikke overholder våre krav behandles som ordre eldre enn 4 måneder.